Kết quả thi chọn đội tuyển Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần XI

Sau khi thi tuyển tham gia đội tuyển của Khoa Hóa học dự thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần XI, Khoa Hóa học xin cảm ơn toàn thể các sinh viên đã đăng ký tham dự và công bố danh sách đội tuyển chính thức được lựa chọn gồm các sinh viên sau:

Thành viên chính thức (xếp theo vần ABC): 05 sinh viên
  1. Bùi Quang Đô, K63A
  2. Phạm Quốc Khánh, K64TN
  3. Trần Đức Long, K63TN
  4. Cao Tuấn Tú, K63TN
  5. Vũ Anh Tuấn, K64TN

Thành viên dự bị: 01 sinh viên
  1. Nguyễn Phú Bình, K63TN