LỊCH CÔNG TÁC TỪ 09/12 – 13/12/2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 09/12/2019 – 13/12/2019
Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
09/12/2019
· 8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
· 9h00: Họp Chi bộ thường kỳ.
- Kết nạp Đảng viên.
- Kiểm điểm đánh giá Đảng viên 2019.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thứ ba
  10/12/2019Thứ tư
11/12/2019


Thứ năm
12/12/2019
· 9h00: ĐH Hiroshima tổ chức thi cho SV năm thứ tư.
· 10h00: Seminar khoa học “High sensitivty Raman spectroscopy”.
- Người trình bày: TS. Alexandre Merlen, ĐH Toulon, Pháp.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo

Thứ sáu
13/12/2019
· 9h00: BLĐ Khoa tiếp GS. Haino, Khoa Hóa, Trường ĐH Hiroshima.
Địa điểm: Văn phòng Khoa.
·14h00: BLĐ Khoa họp.
Ghi chú:
                              1.            Các BM phân công CB coi thi theo Lịch gửi kèm và phổ biến công văn số 3646/HD-ĐHKHTN về công tác thi học kì 1 năm 2019-2020.
                              2.            Các Thầy/Cô có môn dạy HK I (2019-2020) nộp điểm cho Giáo vụ Khoa và nộp đề thi cho phòng Đào tạo trước 20/12/2020.
Đề nghị các Thầy/Cô có đề tài hoàn thành phần % đóng góp cho Khoa trong tháng 12/2019.