Khoa Hóa học đã chế tạo thành công sản phẩm dung dịch và gel sát khuẩn