Đại hội chi bộ Khoa Hóa học, nhiệm kỳ 2020-2022


Đại bộ Chi bộ Khoa Hóa học, nhiệm kỳ 2020 – 2022 đã họp ngày 23 tháng 3 năm 2020
Đại hội có mặt 43 đảng viên (trong đó có 39 đảng viên chính thức, 4 đảng viên dự bị) trên tổng số 45 đảng viên chính thức được triệu tập.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí:PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh, phó Bí thư Đảng Ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Đại hội nghe báo cáo tổng kết hết nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ công  tác nhiệm kỳ 2020-2022 do đồng chí Lê Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ trình bày, nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.
Đại hội thống nhất:
A.    Đánh giá kết quả hoạt dộng nhiệm kỳ vừa qua của Chi bộ với các nội dung chính nêu trong báo cáo:
-         Chi ủy và Chi bộ đã lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng và chỉ đạo chính quyền, các tổ chức, đoàn thể trong khoa học tập và nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Nhà trường. Giữ vững khối đoàn kết trong Khoa
-         Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị như đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng độ ngũ, đổi mới tổ chức của Khoa.
-         Chi bộ đã chỉ đạo và quan tâm tới công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức phát triển, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hỗ trợ có hiệu quả mọi hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Khoa.
B.     Đại hội biểu quyết phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022 gồm các nội dung chính như sau:
1.      Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy đến mọi hoạt động, xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao trong toàn Khoa, quyết tâm xây dựng và phát triển Khoa Hóa học ngày một lớn manh. Phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên của Chi bộ được phân loại “Đảng viên đạt tiêu chuẩn, hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, nhất là trong cán bộ giảng dạy trẻ, Phấn đấu kết nạp ít nhất 10 đảng viên trong nhiệm kỳ 2020-2022.
2.      Xây dựng đội ngũ cán bộ có quy mô hợp lý, cơ cấu đồng bộ để đảm bảo tính kế thừa và phát triển, phấn đấu đến 2022 có 100% giảng viên có trình độ Tiến sỹ, 45% có chức danh giáo sư và phó giáo sư, 100% cán bộ giảng dạy sử dụng tiếng Anh trong hoạt động chuyên môn; 60% cán bộ giảng dạy có thể  dạy các chuyên môn bằng tiếng Anh. Tăng cường bồi dưỡng cán bộ trẻ cả về năng lực chuyên môn và phương pháp giảng dạy.
3.      Tiếp tục cải tiến tổ chức, quản lý đào tạo, liên tục cập nhật các chương trình đào tạo hướng tới chuẩn mực quốc tế, lấy hợp tác đào tạo Quốc tế làm chỗ dựa để nâng cao chất lượng của cả hệ đại học và sau đại học. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạn tham gia hệ thống PTN đẳng cấp quốc tế (CEO) của ĐHQGHN và Trường ĐHKHTN; phấn đấu để hàng năm có trên 60 công trình  công bố trên tạp chí quốc tế có uy tín.
4.      Tích cực tìm thêm nguồn thu phúc lợi để nâng cao thu nhập thực tế cho cán bộ viên chức trong Khoa:
Đại hội bầu chi ủy nhiệm kỳ 2020-2022
Gồm 5 đồng chí:
1.      Đào Sỹ Đức
2.      Nguyễn Hùng Huy
3.      Nguyễn Minh Ngọc
4.      Lê Thanh Sơn
5.      Trần Mạnh Trí
Và bầu đồng chí : Lê Thanh Sơn làm Bí thư Chi bộ, đồng chí: Nguyễn Minh ngọc làm Phó Bí thư Chi bộ.
Đại hội cũng nhất trí danh sách đoàn đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 18 đồng chí (chính thức và dự bị)
Đại hội chi bộ Khoa Hóa học nhiệm kỳ 2020-2022 giao cho Chi ủy lãnh đạo, điều hành hoạt động của Chi bộ, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.
Đại hội kết thúc hồi 10h 40 phút, ngày 23 tháng 3 năm 2020
Sau đây là một vài hình ảnh của Đại hội: