LỊCH CÔNG TÁC TỪ 02/03 – 06/03/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  02/03/2020 –  06/03/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
02/03/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.


.
Thứ ba
03/03/2020
Thứ tư
04/03/2020


Thứ năm
05/03/2020


Thứ sáu
06/03/2020
·  14h00: BLĐ Khoa họp.
.


Ghi chú:
  • Sinh viên đi học bình thường từ ngày 02/03/2020.