LỊCH CÔNG TÁC TỪ 09/03– 13/03/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  09/03/2020 –  13/03/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
09/03/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
Các tổ Đảng họp thảo luận và góp ý cho báo cáo chính trị của chi bộ (báo cáo Trường và các cấp sẽ gửi ngay khi nhận được), đề xuất nhân sự tham gia chi ủy nhiệm kì mới (tiêu chuẩn đã gửi kèm qua email), gửi về VPK chậm nhất thứ Sáu (13/03/2020).

· 9h00: Họp chốt phương án mua và sửa chữa thiết bị phục vụ đào tạo CLC.
Thành phần: Các Trưởng BM, PTN tham dự.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.


.
Thứ ba
10/03/2020


Thứ tư
11/03/2020


Thứ năm
12/03/2020

Thứ sáu
13/03/2020
·  8h30: Chi ủy làm việc với tổ công tác của Đảng ủy Trường về công tác chuẩn bị ĐHCB. (Địa điểm thông báo sau)·  14h00: Họp cán bộ chủ chốt toàn Trường bầu Hiệu trưởng.
Địa điểm: KTX Mễ Trì
Thành phần: Theo giấy triệu tập.
.


Ghi chú:
  • Dự kiến ĐHCB sẽ tổ chức lúc 9h thứ Hai 23/3/2020 tại Phòng Hội thảo.