LG Display VN tuyển dụng kỹ sư 2020

Hiện tại Công ty LG Display VN đang thông báo tuyển dụng. Sinh viên cuối và các cựu sinh viên có quan tâm thì đọc nội dung dưới đây và chủ động liên hệ. Nếu chưa sẵn sàng thì dự kiến Công ty sẽ xin phép Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tổ chức buổi giới thiệu và tuyển dụng (công văn bên dưới là thư mời và dự kiến kế hoạch chương trình chứ chưa phải thông báo chính thức).