LỊCH CÔNG TÁC TỪ 18/05 – 22/05/2020


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  18/05/2020 –  22/05/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
18/05/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·  9h00: Họp Chi bộ thường kì.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thứ ba
19/05/2020
Thứ tư
20/05/2020


Thứ năm
21/05/2020


Thứ sáu
22/05/2020

·  14h00: BLĐ Khoa họp.
.

Thứ bảy
23/05/2020
·  8h30: Báo cáo NCKH sinh viên ..
·  Địa điểm: Phòng Hội thảo.Ghi chú:
·        Các Thầy/ Cô đăng khám chữa bệnh ban đầu ở Bệnh viện Hữu nghị nộp hồ sơ về VPK.