LỊCH CÔNG TÁC TỪ 25/05 – 29/05/2020  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  25/05/2020 –  29/05/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
25/05/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·  9h00: Họp đánh giá công tác của PCN Khoa Nguyễn Minh Ngọc (2015-2020).
Thành phần: Danh sách các Thầy/Cô tham dự trong file đính kèm.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
·  10h00: Họp BCH CĐ mở rộng: Nội dung bàn kế hoạch du lịch hè 2020.
Kính mời đại diện BLĐ Khoa tham dự.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
·  15h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Trường .
Thành phần: theo Giấy triệu tập.
Địa điểm: P418 T1
Thứ ba
26/05/2020
Thứ tư
27/05/2020


Thứ năm
28/05/2020


Thứ sáu
29/05/2020
·  8h30: Phiên Poster Hội nghị KHSV Trường.

·  14h00: BLĐ Khoa họp.
.