LỊCH CÔNG TÁC TỪ 22/06 – 28/06/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  22/06/2020 –  28/06/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
22/06/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.


Thứ ba
23/06/2020
Thứ tư
24/06/2020


Thứ năm
25/06/2020


Thứ sáu
26/06/2020

·  14h00: Họp BCN Khoa.
.
.

Thứ bẩy
27/06/2020
Chiều 27/06 và cả ngày 28/06: Đại hội Đảng bộ Trường
Địa điểm: Hội trường tầng 7 nhà T5
Thành phần: Theo danh sách gửi kèm
Chủ nhật
28/06/2020

Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô chưa nộp đề thi và điểm GK – TX, nộp ngay lên Phòng Đào tạo.
  • Các Thầy/Cô lưu ý coi thi từ ngày 20/06 theo lịch đã gửi.
  • Các BM, PTN nộp Bảng chấm công lương và độc hại lên VPK trong sáng thứ Hai ( 22/06/2020).