LỊCH CÔNG TÁC TỪ 29/06 – 03/07/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  29/06/2020 –  03/07/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
29/06/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.


Thứ ba
30/06/2020
Thứ tư
01/07/2020


Thứ năm
02/07/2020


Thứ sáu
03/07/2020
·  9h00: Họp liên tịch Chi ủy và Ban CNK.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.
·  14h00: Họp BCN Khoa.Ghi chú:
  • Các Thầy/Cô chưa nộp đề thi và điểm GK – TX, nộp ngay lên Phòng Đào tạo.
  • Các Thầy/Cô lưu ý coi thi từ ngày 20/06 theo lịch đã gửi.