LỊCH CÔNG TÁC TỪ 06/07 – 10/07/2020


  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  06/07/2020 –  10/07/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
06/07/2020
·  8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.
·  8h30: Họp xét Tốt nghiệp cấp Khoa.
Thành phần: BCN Khoa, Trưởng các BM/PTN và trợ lí GV, trợ lí hệ TN-TT.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thứ ba
07/07/2020
Thứ tư
08/07/2020


Thứ năm
09/07/2020
·  9h00: Hội nghị cán bộ viên chức và tổng kết năm học.
Thành phần: Cán bộ toàn Khoa.
Địa điểm: Giảng đường 2.

Thứ sáu
10/07/2020

·  14h00: BCN Khoa  họp.
.


Ghi chú:
  • Kính mời các Thầy/Cô có môn dạy HKII đã tổ chức thi lên Phòng Đào tạo chấm bài.
  • Các BM, PTN nộp danh sách bình bầu thi đua khen thưởng và tài liệu tổng kết năm học về VPK trong ngày thứ Hai ( 06/07/2020).