LỊCH CÔNG TÁC TỪ 20/07 – 24/07/2020


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  20/07/2020 –  24/07/2020

Thứ / ngày
Sáng
Chiều
Thứ hai
20/07/2020
·  8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.
·  9h00: Họp về việc tiếp tục kéo dài thời gian làm việc đối với các CBVC đến tuổi nghỉ hưu.
Thành phần: Chi ủy, BCN Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Trưởng, Phó Trưởng BM/PTN Hóa Vô cơ, Hóa Hữu cơ, Hóa Môi trường và Phó GĐ PTNTĐ VLTT ứng dụng trong phát triển xanh.
Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thứ ba
21/07/2020

Thứ tư
22/07/2020
Thứ năm
23/07/2020

·  8h00: Hội nghị CCVCNLĐ và Tổng kết năm học 2019-2020 (Hội trường tầng 7, nhà T5). Danh sách đại biểu đính kèm.

Thứ sáu
24/07/2020

·  14h00: BCN Khoa  họp.
.