LỊCH CÔNG TÁC TỪ 05/10 – 11/10/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  05/10/2020 –  11/10/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

05/10/2020

·  8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

·  9h00:  Họp chuẩn bị công tác đón sinh viên K65

Địa điểm: Văn phòng Khoa.

Thành phần: BCN Khoa, GVCN K65, giáo vụ khoa, trợ lý CTSV, trợ lý CT TN-Tt, CLC, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐCB, PGS.TS. Mạc Đình Hùng.

 

Thứ ba

06/10/2020

 

 

 

 

 

Thứ tư

07/10/2020

 

 

Thứ năm

08/10/2020

 

 

Thứ sáu

09/10/2020

 

·  14h00: BCN Khoa  họp.

.

 

Thứ bảy

10/10/2020

 

 

Chủ nhật

11/10/2020

·  8h00:  Đón sinh viên K65

Địa điểm: HT Ngụy Như Kon Tum