LỊCH CÔNG TÁC TỪ 12/10 – 17/10/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  12/10/2020 –  17/10/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

12/10/2020

·  8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

 

Thứ ba

13/10/2020

 

 

 

Thứ tư

14/10/2020

·  8h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1) thực hiện bước 1 qui trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hóa học.

Thành phần: Chi ủy, các Phó Trưởng khoa

Địa điểm: Văn phòng Khoa

·  9h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng thực hiện bước 2 qui trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hóa học.

Thành phần: Chi ủy; các Phó Trưởng khoa; Bí thư LCĐ và Bí thư CĐCB; Chủ tịch công đoàn Khoa; Trưởng các Bộ môn, phòng thí nghiệm và tương đương trực thuộc Khoa.

Địa điểm: Văn phòng Khoa

·  10h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2) thực hiện bước 3 qui trình bổ nhiệm Trưởng khoa Hóa học.

Thành phần: Chi ủy, Phó Trưởng khoa

Địa điểm: Văn phòng Khoa

 

Thứ năm

15/10/2020

 

 

Thứ sáu

16/10/2020

 

·  14h00: BCN Khoa  họp.

Thứ bảy

17/10/2020

·  8h30: BCN Khoa tiếp đoàn giáo viên và học sinh Thái Bình.

Địa điểm: Văn phòng Khoa

 

 Ghi chú:

- BLĐ, BCHCĐ Khoa Hóa học tổ chức 20/10 cho toàn thể các chị em ngày 18/10 ( Chủ nhật) tại Ninh Bình. Kính mời các chị em tham gia đăng ký trước ngày 13/10 ( Thứ Ba).