LỊCH CÔNG TÁC TỪ 09/11 – 13/11/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  09/11/2020 –  13/11/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

09/11/2020

·  8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

 

 

 

Thứ ba

10/11/2020

 

 

 

 

 

Thứ tư

11/11/2020

 

 

 

 

Thứ năm

12/11/2020

 

 

 

 

Thứ sáu

13/11/2020

 

 

 

·  14h00: BCN Khoa  họp.