LỊCH CÔNG TÁC TỪ 23/11– 27/11/2020

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  23/11/2020 – 27/11/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

23/11/2020

·  8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

· 9h00: Rà soát bổ sung quy hoạch 2020-2025.

Hội nghị tập thể lãnh đạo ( lần 1).

Thành phần: Chi ủy, Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

· 10h00: Rà soát bổ sung quy hoạch 2020-2025.

Hội nghị cán bộ chủ chốt.

Thành phần: Chi Ủy, Trưởng Khoa, Phó Trưởng khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thú LCĐ và Bí thư CĐCB ( là viên chức), Trưởng và Phó Trưởng BM/PTN, Giám đốc và Phó Giám đốc PTNTĐ.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

· 11h00: Họp chuẩn bị tổ chức Giao lưu 3 Khoa.

Thành phần: Chi Ủy, BLĐ Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐCB.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

 

 

 

Thứ ba

24/11/2020

 

 

 

Thứ tư

25/11/2020

 

 

 

Thứ năm

26/11/2020

 

 

 

Thứ sáu

27/11/2020

 

·  14h00: BCN Khoa họp.

 

Ghi chú:

  • Các BM/PTN nộp Bảng chấm công lương và độc hại tháng 11 lên VPK trong ngày thứ 2 (23/11/2020).