LỊCH CÔNG TÁC TỪ 30/11 – 04/12/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  30/11/2020 – 04/12/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

30/11/2020

· 8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

· 9h00: Họp xây dựng thời khóa biểu HK II

Mời các thầy cô Trưởng BM/PTN, trợ lý các chương trình đào tạo tham dự.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

· 10h00: Rà soát bổ sung quy hoạch 2020-2025.

Thành phần: Chi ủy, Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

· 10h30: Rà soát bổ sung quy hoạch 2020-2025.

Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.

Thành phần: Chi Ủy, Trưởng Khoa, Phó Trưởng khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư LCĐ và Bí thư CĐCB (là viên chức), Trưởng BM/PTN, Giám đốc PTNTĐ.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

· 11h00: Rà soát bổ sung quy hoạch 2020-2025.

Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2).

Thành phần: Chi ủy, Trưởng Khoa, Phó Trưởng Khoa.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

· 11h30: Họp chuẩn bị tổ chức Giao lưu 3 Khoa.

Thành phần: Chi Ủy, BLĐ Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐCB.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

 

 

 

Thứ ba

01/12/2020

 

 

 

Thứ tư

02/12/2020

 

 

Thứ năm

03/12/2020

 

 

Thứ sáu

04/12/2020

 

·  14h00: BCN Khoa họp.