LỊCH CÔNG TÁC TỪ 02/11 – 06/11/2020

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  02/11/2020 –  06/11/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

02/11/2020

·  8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

·  8h30:  Họp Chi ủy

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

·  8h45:  Họp xét nâng lương năm 2020.

Thành phần: BCN Khoa, Trưởng các BM/PTN

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

·  9h00:  Họp Chi bộ thường kỳ, xét chuyển Đảng chính thức, xét kết nạp Đảng viên mới.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 ·  10h00:  Đại hội Chi đoàn cán bộ.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

Thứ ba

03/11/2020

 

 

 

Thứ tư

04/11/2020

 

 

Thứ năm

05/11/2020

 

 

Thứ sáu

06/11/2020

 

·  14h00: BCN Khoa  họp.