TS. Nguyễn Minh Ngọc được bổ nhiệm làm Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

            Ngày 10 tháng 11 năm 2020 theo quyết định số 3426/QĐ-ĐHKHTN quyết định về việc bổ nhiệm viên chức quản lý, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Ngọc, Tiến sĩ, Giảng viên, Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa Hóa học, giữ chức vụ Trưởng khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.


TS. NGUYỄN MINH NGỌC

            Ngày sinh: 17-12-1978; quê quán: Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An; Tốt nghiệp Đại học 2000 Tại: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội; bảo vệ Luận văn Thạc sỹ: 2001 Tại: Đại học Toulon-Var CH Pháp; bảo vệ Luận án Tiến sỹ 2006 Tại  Đại học Toulon-Var, CH Pháp.

Nơi công tác hiện tại: Bộ môn Hóa lý, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (từ năm 2012).

TS. Nguyễn Minh Ngọc  lần lượt trải qua các vị trí: Phó trưởng Khoa (2015 - nay); Phó chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Hóa học (2015 - nay); Trợ lý Sau Đại học và Nghiên cứu khoa học, Khoa Hóa học (2013 - 2015); Thư kí Hội đồng khoa học và đào tạo, Khoa Hóa học (2013 - 2015).

TS. Nguyễn Minh Ngọc từng tham gia nghiên cứu các lĩnh vực: Các phương pháp trùng hợp gốc điều chỉnh mạch (Controlled Radical Polymerization : ATRP, RAFT); Tổng hợp polyme có cấu trúc phức tạp (copolyme khối, nhánh, gradient); Sơn chống hà, chống bám bẩn (antifouling paints); Vật liệu polyme (polyme composit, polyme dẫn thuốc, keo dán); Từng tham gia viết giáo trình, sách chuyên khảo, có nhiều bài báo các hội nghị, các tạp chí nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, chủ trì nhiều đề tài dự án các cấp.