LỊCH CÔNG TÁC TỪ 07/12– 11/12/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  07/12/2020 – 11/12/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

07/12/2020

· 8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

· 8h30: Họp về công tác đào tạo sau đại học

Thành phần: Ban lãnh đạo Khoa, Trưởng BM/PTN, trợ lý sau đại học.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

· 9h30: Họp chuẩn bị tổ chức Giao lưu 3 Khoa.

Thành phần: Chi Ủy, BLĐ Khoa, Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐCB.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

 

 

 

Thứ ba

08/12/2020

 

 

 

Thứ tư

09/12/2020

 

 

· 14h00: Ban lãnh đạo Khoa họp với lãnh đạo Viễn Kỹ thuật hóa học-ĐHBKHN và Khoa Hóa học-ĐHSPHN về chuẩn bị Giao lưu 3 Khoa.

Mời Chủ tịch Công đoàn Khoa, Bí thư LCĐ, Bí thư CĐCB tham dự.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thứ năm

10/12/2020

 

 

 

Thứ sáu

11/12/2020

 

·  14h00: BCN Khoa họp.

 

Ghi chú:

Các Thầy/Cô có môn dạy HKI (2020-2021) lưu ý:

  • Nộp điểm GKTX cho GV Khoa trước 25/12, riêng K65 nộp trước 20/01.
  • Lịch thi HK giáo vụ đã gửi qua email của các Thầy/Cô. Sau khi SV thi 1 ngày các Thầy/Cô đến PĐT để chấm bài.
  • Sinh viên nghỉ tết từ 08/02 đến 21/02, HK II bắt đầu từ 21/02. HK II bắt đầu từ 22/02.
  • Hạn nộp đề thi tại phòng Đào tạo từ 07 đến 18 tháng 12, riêng K65 các thầy/cô nộp đề từ 13 đến 20 tháng 1, 2021.

Các thầy/cô có đề tài nộp % cho Khoa trong tháng 12/2020.