LỊCH CÔNG TÁC TỪ 14/12 – 18/12/2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  14/12/2020 – 18/12/2020

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

14/12/2020

· 8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

· 8h30: Họp Chi ủy mở rộng

Thành phần: Chi ủy, Chủ tịch công đoàn, Bí thư LCĐ

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

· 9h30: Họp Chi bộ (kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức, đánh giá xếp loại Chi bộ, đảng viên)

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

 

 

 

Thứ ba

15/12/2020

 

 

 

Thứ tư

16/12/2020

 

 

 

Thứ năm

17/12/2020

 

 

 

Thứ sáu

18/12/2020

 

·  14h00: BCN Khoa họp.

 

Ghi chú:

Các Thầy/Cô có môn dạy HKI (2020-2021) lưu ý:

  • Nộp điểm GKTX cho GV Khoa trước 25/12, riêng K65 nộp trước 20/01.
  • Lịch thi HK giáo vụ đã gửi qua email của các Thầy/Cô. Sau khi SV thi 1 ngày các Thầy/Cô đến PĐT để chấm bài.
  • Sinh viên nghỉ tết từ 08/02 đến 21/02, HK II bắt đầu từ 21/02. HK II bắt đầu từ 22/02.
  • Hạn nộp đề thi tại phòng Đào tạo từ 07 đến 18 tháng 12, riêng K65 các thầy/cô nộp đề từ 13 đến 20 tháng 1, 2021.

Các thầy/cô có đề tài nộp % cho Khoa trong tháng 12/2020