LỊCH CÔNG TÁC TỪ 04/01– 08/01/2021

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  04/01/2021 – 08/01/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

04/01/2021

· 8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

 

 

 

Thứ ba

05/01/2021

 

 

 

 

Thứ tư

06/01/2021

 

 

 

 

Thứ năm

07/01/2021

 

 

 

 

Thứ sáu

08/01/2021

 

 

 

· 14h00:  Họp BCN Khoa

 

Ghi chú:

  • Các thầy cô coi thi HKI bắt đầu từ 04/01 theo lịch gửi kèm.
  • Đã hết hạn nộp điểm GK, TX, đề thi cho sv K62;63;64. Một số thầy cô chưa hoàn thành phải nộp ngay lên Phòng Đào tạo trong sáng thứ 2 (4/1/2021).
  • Các thầy cô GVCN nhắc lớp trưởng các lớp đến VPK nhận lịch Tết của Trường
Các BM/PTN cử cán bộ đến VPK nhận lịch Tết của Trường