LỊCH CÔNG TÁC TỪ 11/01 – 15/01/2021

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  11/01/2021 – 15/01/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

11/01/2021

· 8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

· 9h00: Hội nghị kiện toàn Chi ủy nhiệm kì 2020-2022.  

Thành phần: Toàn thể đảng viên

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

 

 

 

Thứ ba

12/01/2021

 

 

 

Thứ tư

13/01/2021

 

 

 

Thứ năm

14/01/2021

 

 

 

Thứ sáu

15/01/2021

 

·  14h00: Ban lãnh đạo Khoa họp về công tác kiểm định ngành Hóa dược

Thành phần: Có thông báo riêng

Địa điểm: Phòng Hội thảo.