LỊCH CÔNG TÁC TỪ 01/02 – 05/02/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  01/02/2021 –  05/02/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

01/02/2021

·  8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

·  9h30:  Họp Chi bộ thường kì

Địa điểm: Giảng đường 2

·  14h00:  Trưởng khoa dự Lễ ký kết hợp tác giữa Trường ĐHKHTN với Công ty Terumo Việt Nam (P.421, Nhà T1)

Thứ ba

02/02/2021

 

 

 

Thứ tư

03/02/2021

·  9h00:  Lễ công bố quyết định bổ nhiệm PHT và bổ nhiệm PGS (P. 418, Nhà T1). Có giấy mời riêng

 

Thứ năm

04/02/2021

 

 

Thứ sáu

05/02/2021

·  9h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện bước 4 qui trình bổ nhiệm Phó Trưởng khoa.

Thành phần: Cán bộ chủ chốt (danh sách đính kèm)

Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm

·  10h00: Hội nghị cấp ủy thực hiện bước 4 qui trình bổ nhiệm Phó Trưởng khoa

Thành phần: Chi ủy

Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm

·  10h30: Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3) thực hiện bước 5 qui trình bổ nhiệm Phó Trưởng khoa

Thành phần: Chi ủy, Trưởng khoa, các Phó Trưởng khoa

Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm

·  14h00: BCN Khoa  họp

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid (đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách, sử dụng dung dịch sát khuẩn,...)