LỊCH CÔNG TÁC TỪ 01/03 – 05/03/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  01/03/2021 –  05/03/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

01/03/2021

·  8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

·  9h00:  Họp Tổ chuẩn bị minh chứng AUN (Phòng Hội thảo)

 

Thứ ba

02/03/2021

 

 

 

 

 

Thứ tư

03/03/2021

 

 

 

 

Thứ năm

04/03/2021

 

 

 

 

Thứ sáu

05/03/2021

 

 

 

·  14h00: BCN Khoa  họp