Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Nữ sinh Fukuoka, Nhật Bản 2021/22


Khoa Hóa học thông báo về chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Nữ sinh Fukuoka, Nhật Bản, năm học 2021-2022 (WJC fall 2021, spring 2022) như sau.

1. Thời gian trao đổi: Học kỳ I năm học 2021-2022 (01 học kỳ).


2. Điều kiện tham dự:

- Nữ sinh viên năm thứ 2 hoặc năm thứ 3;

- Điểm trung bình chung các học kỳ tối thiểu 3.2/4.0;

- Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh tối thiểu TOEFL iBT 70, TOEIC 800, hoặc IELTS 6.0; hoặc tiếng Nhật: tối thiểu N2.


3. Hồ sơ đăng ký: 

a) Theo yêu cầu của ĐHQGHN, gồm:

- Đơn đăng ký;

- Bảng điểm (tiếng Anh);

- Chứng chỉ ngoại ngữ;

- Photocopy hộ chiếu;

- Giấy khám sức khỏe (du học).

b) Theo yêu cầu của đại học đối tác, gồm:

- Đơn đăng ký (giấy và online: https://forms.gle/FBfGXsKuHDCkam5D9)

- Thư giới thiệu của 02 giảng viên;

- Giấy khám sức khỏe (theo mẫu của FWU);

- Chứng nghỉ ngoại ngữ;

- Kế hoạch học tập (theo mẫu của FWU);

- Bài luận "Lý do bạn muốn tham dự chương trình WJC".

*Lưu ý: sinh viên lưu tài liệu thành các file .pdf để hoàn thiện hồ sơ online (cách lưu tên: TenSinhVien_TenFile. VD: NguyenHaLinh_AcademicTranscript.pdf).


4. Chi phí tham dự: Sinh viên có khả năng nhận một trong hai chương trình học bổng của FWU dưới đây:

- Loại 1: Miễn học phí, vé máy bay (tối đa 70.000 Yên) và tiền phòng ký túc xá của FWU. Các chi phí khác bao gồm phí dịch vụ 10.000 Yen/tháng do sinh viên tự chi trả.

- Loại 2: Miễn học phí, vé máy bay (tối đa 70.000 Yên) và tiền phòng ký túc xá của FWU. Tiền hỗ trợ sinh viên lên đến 96.000 Yen trong 03 tháng. Các chi phí khác bao gồm phí dịch vụ 10.000 Yen/tháng do sinh viên tự chi trả. 


5. Cách thức đăng ký:

- Sinh viên nộp hồ sơ đến P. 218 Nhà T1 không muộn hơn ngày 12/4/2021.

- Sinh viên gửi hồ sơ đến địa chỉ email: [email protected]; tiêu đề: "Đăng ký Chương trình trao đổi sinh viên tại Đại học Nữ sinh Fukuoka,Nhật Bản 2021/22"

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng tham khảo tại http://www.fwu.ac.jp/international/wjc.html#wjc (Chương trình WJC) và tài liệu đính kèm; hoặc liên hệ qua email: [email protected] / số điện thoại: 0332273098.