LỊCH CÔNG TÁC TỪ 05/04 –09/04/2021

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 05/04/2021 –09/04/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

05/04/2021

    8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ

 

 

 

 

Thứ ba

06/04/2021

 

 

 

 

 

Thứ tư

07/04/2021

 

 

 

 

Thứ năm

08/04/2021

 

 

 

 

Thứ sáu

09/04/2021

.

 

 

     14h00: BCN Khoa  họp

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.