LỊCH CÔNG TÁC TỪ 19/04 –23/04/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  19/04/2021 –23/04/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

19/04/2021

    8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ

    10h00: Họp Chi ủy, Ban Lãnh đạo Khoa.

Địa điểm: Văn phòng Khoa

 

Thứ ba

20/04/2021

 

 

 

 

 

Thứ tư

21/04/2021

 

Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

 

Thứ năm

22/04/2021

 

 

 

 

Thứ sáu

23/04/2021

.

 

 

     14h00: BCN Khoa  họp

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.