Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an tuyển dụng

 

Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an (bocongan.gov.vn)