LỊCH CÔNG TÁC TỪ 21/6 – 25/6/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ  21/6/2021 – 25/6/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

21/6/2021

●8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

●9h00:  PTK. Đào Sỹ Đức họp tập huấn Tổng kết năm học 2020-2021 (P.418, nhà T1, họp trực tiếp và trực tuyến)

 

Thứ ba

22/6/2021

 

 

Thứ tư

23/6/2021

●9h00:  TK và PTK Đào Sỹ Đức họp về Đề án đào tạo các ngành KHCB (P301, nhà T1 và trực tuyến)

 

Thứ năm

24/6/2021

 

●14h00:  PTK. Đào Sỹ Đức làm việc với Giáo vụ khoa và Trợ lý các Chương trình Đào tạo Đại học về Thời khóa biểu  Học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Địa điểm: Văn phòng Khoa

Thứ sáu

25/6/2021

 

●14h00:  BCN Khoa  họp.

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.

-Các BM/PTN nộp Bảng chấm công độc hại Tháng 6 lên VPK trước ngày 22/6/2021.