Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2021-2022

 


Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022

chi tiết file đính kèm:

    - Thời khóa biểu các chương trình đào tạo chuẩn

    - Thời khóa biểu các chương trình đặc biệt (Tài năng, Tiên tiến, Chất lượng cao)