LỊCH CÔNGTỪ 27/9/2021 – 01/10/202

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 27/9/2021 – 01/10/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

27/9/2021

●8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ (trực tuyến).

●9h00:  TK họp Đảng ủy (P301 T1)

●20h00:  Họp chuẩn bị kiểm định AUN. Thành phần: BLĐ Khoa, Thường trực AUN, Cán bộ giảng dạy tham gia phỏng vấn kiểm định, SAR Team (có email gửi riêng)

Thứ ba

28/9/2021

8h30 Hội nghị đào tạo năm 2021 của ĐHQGHN. Thành phần: theo giấy mời (trực tuyến).

10h30 Kiểm tra tổng thể của AUN-QA trước khi đánh giá ngoài. Thành phần theo giấy mời (P. 415, P. 418, P. 421 nhà T1).

 

Thứ tư

29/9/2021

Bỏ phiếu đề nghị khen thưởng nhân dịp 65 năm thành lập Khoa và kí nhận kinh phí hè

Thời gian:

- BM Vô cơ, Hữu cơ: 9h00-9h30

- BM Phân tích, Hóa lý: 9h30-10h00

- BM CNHH, Môi trường: 10h00-10h30

- BM Hóa dầu, PTN Hóa dược: 10h30-11h00

- Các đơn vị còn lại: 11h00-11h30

Các thầy cô trùng giờ giảng có thể bỏ phiếu vào buổi chiều.

14h00  Họp xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2021. Thành phần theo giấy mời (P. 301, nhà T1).

●15h00:  Họp chuẩn bị kiểm định AUN. Thành phần: Đại diện BLĐ Khoa, Thường trực AUN, Đội ngũ hỗ trợ (có email gửi riêng)

●20h00:  Họp chuẩn bị kiểm định AUN. Thành phần: Đại diện BLĐ Khoa, Thường trực AUN, Sinh viên (có email gửi riêng)

Thứ năm

30/9/2021

 

18h00 Gặp mặt sinh viên khóa QH.2021.T trúng tuyển CTĐT tài năng. Thành phần: Đại diện BLĐ Khoa, trợ lý đào tạo các CTĐT đặc biệt, trợ lý CTSV, GVCN (Trực tuyến).

●20h00:  Họp chuẩn bị kiểm định AUN. Thành phần: Đại diện BLĐ Khoa, Thường trực AUN, Cựu sinh viên (có email gửi riêng)

Thứ sáu

01/10/2021

 

14h00 Họp xét học vụ đại học chính quy.

Thành phần: Đại diện BLĐ Khoa, giáo vụ và trợ lý các CTĐT (Họp trực tuyến).

18h00 Gặp mặt sinh viên khóa QH.2021.T trúng tuyển các CTĐT tiên tiến; chất lượng cao. Thành phần: Đại diện BLĐ Khoa, trợ lý đào tạo các CTĐT đặc biệt, CTSV, GVCN (Trực tuyến).

Thứ 7

02/10/2021

8h30 BLĐ Khoa dự Lễ khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 khóa QHT 2021

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.