Lịch trình đào tạo năm học 2021- 2022

 


Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo lịch trình đào tạo năm học 2021-2022 với một số mốc thời gian  như file đính kèm