Sắc ký khối phổ (Gas chromatography – Mass Spectroscopy)

  GC-MS được ứng dụng phổ biến trong dược phẩm, pháp y, phân tích môi trường và định danh các hợp chất chưa biết. GC-MS cũng được sử dụng cho an ninh sân bay để kiểm tra các loại chất trong hành lý và con người.

Hai thiết bị sắc ký khí khối phổ GC-MS đang được sử dụng ở khoa Hoá học để phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học và phân tích mẫu theo yêu cầu: GCMS-QP2020 NX ở cơ sở 334 Nguyễn Trãi và Scion 456-GC tại cơ sở 19 Lê Thánh Tông. Ngoài ra, còn một thiết bị sắc ký GC-MS HP-6890 (Hewlett-Packard) cũng ở cơ sở 19 Lê Thánh Tông đang được sử dụng để phục vụ đào tạo và các môn thực tập.

Thiết bị sắc ký khí khối phổ GCMS-QP2020 NX

Hãng sản xuất: Shimadzu/Nhật Bản

Hệ thiết bị bao gồm: Solvent Mediated Chemical Ionization (SMCI) Unit, DI-2010 Direct Inlet System, HS-20 Headspace Analysis System, TD-30 Thermal Desoprtion System, Pyrolysis System, Py-Screener Phthalate Ester Screening System, AOC-6000 Plus Multifunctional Autosampler System

Detector: Mass spectre

Cột phân tích: Dual Column Single MS

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến cho phát triển xanh (KLAMAG)

Liên hệ:

TS. Nguyễn Minh Việt, KLAMAG

Email: [email protected]
Thiết bị sắc ký khí khối phổ Scion 456-GCMS

Hãng sản xuất: Scion/Hà Lan

Hệ thiết bị bao gồm:GC-456 ghép nối khối phổ MS với đầu dò tứ cực Scion SQ select, bộ phận bơm mẫu tự động CP-8400, máy tính kết nối.

Detector: Mass spectre

Cột phân tích: 3 loại cột MS-1, MS-5 và Wax tương ứng với độ phân cực tăng dần

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá dầu

Liên hệ:

TS. Đỗ Văn Đăng

Email: [email protected]