Sắc ký lỏng hiệu năng cao (High Performance Liquid Chromatogaphy)

 

·         Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) là phương pháp hiệu quả trong phân tích thành phần, lượng vết. Đối tượng phân tích của HPLC cũng rất phong phú: phân tích các hợp chất thuốc trừ sâu, thuốc kháng sinh, các chất phụ gia thực phẩm trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, môi trường… Ưu điểm của phương pháp là có độ nhạy cảm cao, có khả năng định lượng tốt, mức độ chính xác cao, đặc biệt thích hợp để tách các chất khó bay hơi và các chất dễ bị phân hủy nhiệt nên nó được sử dụng khá nhiều cho những mục đích sản xuất, nghiên cứu thí nghiệm, pháp lý và y dược.

·         Các thiết bị HPLC được đặt và vận hành ở Phòng thí nghiệm Hoá dược, Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến cho phát triển xanh (KLAMAG).

Thiết bị sắc ký HPLC Chromaster

Hãng sản xuất: Hitachi, Nhật Bản

Hệ bao gồm: High Pressure Pump 5110, UI-PAD, Bộ gradient áp suất thấp, Bộ khử khí 6 kênh, Autosampler 5280, Bộ ổn nhiệt cho cột 5310

Detector: UV/VIS 5420

Cột phân tích: ChiralPak IA 250 x 4.6mm x 5mm gồm cột C18, cột C8, cột Si, cột CN và cột Phenyl

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm Hoá dược

Liên hệ:

TS. Lê Thị Huyền, Phòng thí nghiệm Hoá dược

Email: [email protected]Thiết bị HPLC Jasco

Hãng sản xuất: Jasco, Nhật Bản

Hệ bao gồm: PU-4580 HPLC PUMP, DG-4580 DEGASSING UNIT, UV-4570 UV/VIS DETECTOR, 7725i Rheodyne injector, Rheodyne Panil LR, 7201 Micro syringe 0.010 ml, 7202 Micro syringe 0.025 ml, 7205 Micro syringe 0.05 ml

Cột phân tích: Crestpak column C18S 4.6x150 mm

Software: ChromNAV Ver.2 Chromatography Data System.

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến cho phát triển xanh (KLAMAG)

Liên hệ:

TS. Nguyễn Minh Việt, KLAMAG

Email: [email protected]