Thiết bị phân tích cỡ hạt

 

Thiết bị phân tích cỡ hạt và thế zeta Zetasizer Nano ZS90

Hãng sản xuất: Malvern

Địa điểm: Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến cho phát triển xanh (KLAMAG)

Liên hệ:

TS. Hà Minh Ngọc, KLAMAG

Email: [email protected]Thiết bị phân tích cỡ hạt tán xạ laser SALD 2101

Hãng sản xuất: Shimadzu/Nhật Bản

Địa điểm: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá lý

Liên hệ:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Bộ môn Hoá lý

Email: [email protected]