Thiết bị quang phổ hồng ngoại (Infrared Spectroscopy)

Quang phổ hồng ngoại (IR) là phương pháp phân tích quan trọng được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực từ hoá học hữu cơ, hoá học phân tích và hoá lý. Phổ hồng ngoại không những cho phép xác định cấu trúc phân tử mà còn cả thành phần trong hỗn hợp, theo dõi động học phản ứng… Một trong những ưu điểm lớn của phương pháp phổ hồng ngoại chính là khả năng đo nhiều dạng mẫu khác nhau, từ mẫu bột, mẫu rắn, màng cho đến cả mẫu lỏng và khí. Các bước chuẩn bị mẫu cũng tương đối đơn giản, dễ thực hiện.

Khoa Hoá học được trang bị ba thiết bị quang phổ hồng ngoại, trong đó hai máy được đặt ở cơ sở 19 Lê Thánh Tông, một ở cơ sở 334 Nguyễn Trãi. Ngoài ra còn có một thiết bị quang phổ hồng ngoại gần (Near Infrared – NIR) được đặt tại Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá Phân tích.

Thiết bị quang phổ hồng ngoại FTIR Jasco 6300

Hãng sản xuất: Jasco/Nhật Bản

Thông số kỹ thuật: Dải phổ đo từ 4000 - 400 cm-1. Phổ có thể được đo theo các chế độ cơ bản như hấp thụ (Abs), truyền qua (transmittance), phản xạ, đơn (single) hoặc giao thoa (interferogram). Máy đo được các mẫu dạng viên (pellet trộn với KBr), mẫu lỏng tĩnh hoặc dòng chảy, mẫu khí. Các cửa sổ cho cell mẫu đi kèm gồm cửa sổ KBr, cửa sổ ZnSe cho các mẫu đặc biệt. Có thể đo mẫu ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ phòng.

Phần mềm đo và xử lý phổ: Jasco Spectral Manager

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá lý

Liên hệ:

TS. Phạm Quang Trung, Bộ môn Hoá lý

Email: [email protected]

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn, Bộ môn Hoá lý

Email: [email protected] 

Thiết bị quang phổ hồng ngoại FTIR IRAffinity-1

Hãng sản xuất: Shimadzu/Nhật Bản

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá Vô cơ

Liên hệ:

PGS.TS. Hoàng Thị Hương Huế, Bộ môn Hoá vô cơ

Email: [email protected]

ThS. Vũ Thị Bích Ngọc, Bộ môn Hoá vô cơ

Email: [email protected]

 

 

Thiết bị quang phổ hổng ngoại FTIR Jasco 4600

Hãng sản xuất: Jasco/Nhật Bản

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến cho phát triển xanh (KLAMAG)

Liên hệ:

PGS.TS. Trần Đình Trinh (KLAMAG)

Email: [email protected]

TS. Nguyễn Minh Việt (KLAMAG)

Email: [email protected]Thiết bị quang phổ hồng ngoại gần FT-NIR IRAffinity-1

Hãng sản xuất: Shimadzu/Nhật Bản

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá Phân tích

Liên hệ:

PGS.TS. Tạ Thị Thảo, Bộ môn Hoá Phân tích

Email: [email protected]

ThS. Đặng Minh Hương Giang, Bộ môn Hoá Phân tích

Email: [email protected]