Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS (Ultraviolet – Visible Spectroscopy)

Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS là một phương pháp phân tích công cụ hiệu quả được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực phân tích hoá học, sinh học, thực phẩm, môi trường, thức ăn chăn nuôi, phân bón, dược phẩm, mỹ phẩm… Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS cho phép định lượng chính xác trong dải bước sóng hấp thụ từ vùng tử ngoại đến vùng khả kiến (190 – 900 nm) các chất vô cơ, hữu cơ, các kim loại với hàm lượng thấp trong các đối tượng mẫu khác nhau như mẫu đất, nước, khí, sinh học, thực phẩm….

Thiết bị quang phổ UV-VIS UH5300

Hãng sản xuất: Hitachi

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm trọng điểm Vật liệu tiên tiến cho phát triển xanh (KLAMAG)

Liên hệ:

PGS.TS. Trần Đình Trinh

Email: [email protected]

TS. Nguyễn Minh Việt

Email: [email protected]

 Thiết bị quang phổ tử ngoại khả kiến Cary 100

Hãng sản xuất: Agilent Technologies

Địa điểm đặt: Phòng thí nghiệm Bộ môn Hoá dầu, Phòng thí nghiệm Hoá Môi trường

Liên hệ:

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Bộ môn Hoá dầu

Email: [email protected]

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương, Phòng thí nghiệm Hoá môi trường

Email: [email protected]