LỊCH CÔNG TÁC TỪ 25/10 – 29/10/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 25/10/2021 – 29/10/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

25/10/2021

●8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

●9h00:  Họp Chi bộ: Kết nạp đảng viên mới (trực tiếp kết hợp trực tuyến).

- Chi ủy, BLĐ Khoa, Bí thư LCĐ và Trưởng đơn vị họp trực tiếp tại Phòng Hội thảo.

- Các tổ đảng họp trực tuyến tại đơn vị (https://meet.google.com/usa-evbg-ppp)

●9h30:  Chi ủy, BLĐ Khoa, Trưởng đơn vị, Chủ tịch CĐ, Bí thư LCĐ họp về công tác tổ chức kỷ niệm 65 năm truyền thống Khoa (Phòng Hội thảo)

 

Thứ ba

26/10/2021

 

 

Thứ tư

27/10/2021

 

 

Thứ năm

28/10/2021

 

●13h30 BGH dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy

phiếu tín nhiệm bổ sung Đảng ủy viên.

  Thành phần:  theo giấy triệu tập (Hội trường

tầng 7, nhà T5).

●14h30 Họp Đảng ủy Trường (Hội trường tầng

7, nhà T5).

13h30 Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường lấy phiếu tín nhiệm bổ sung Đảng ủy viên (Hội trường Tầng 7, Nhà T5)

Thành phần: Theo giấy triệu tập

14h30 TK họp Đảng ủy Trường (Hội trường Tầng 7, Nhà T5)

Thứ sáu

29/10/2021

 

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.