LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/10 – 08/10/2021

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/10/2021 – 08/10/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều

Thứ hai

04/10/2021

●8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ (trực tuyến).

●9h00:  Khai mạc kiểm định AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Có giấy mời riêng

●10h00:  Phỏng vấn AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: BLĐ Khoa, Đại diện Trưởng BM/PTN, Trưởng nhóm SAR.

●13h00:  Phỏng vấn AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Giảng viên và Nghiên cứu viên (có giấy mời riêng)

●14h00:  TK họp HĐTS SĐH (Trực tuyến)

Thứ ba

05/10/2021

8h30 Phỏng vấn AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Cán bộ hỗ trợ (có giấy mời riêng)

10h30 Phỏng vấn AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Sinh viên năm 1,2 (có giấy mời riêng)

13h30 Phỏng vấn AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Sinh viên năm 3,4 (có giấy mời riêng)

Thứ tư

06/10/2021

10h30 Phỏng vấn AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Cựu sinh viên (có giấy mời riêng)

13h00 Phỏng vấn AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Nhà tuyển dụng (có giấy mời riêng)

Thứ năm

07/10/2021

10h30 Phỏng vấn AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Nhóm SAR (có giấy mời riêng)

 

Thứ sáu

08/10/2021

●8h00:  Bế mạc kiểm định AUN ngành Hóa dược (P416 T1)

Thành phần: Có giấy mời riêng

●14h00:  PTK Đào Sỹ Đức họp xét học vụ đại học. Mời giáo vụ và trợ lý các CTĐT cùng dự (Trực tuyến)

 

Ghi chú: