LỊCH CÔNG TÁC TỪ 01/11 – 05/11/2021

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 01/11/2021 – 05/11/2021

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

01/11/2021

●8h00:  Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ.

●9h00:  Họp Chi ủy, BLĐ Khoa (Phòng Hội thảo)

 

Thứ ba

02/11/2021

 

 

Thứ tư

03/11/2021

 

 

Thứ năm

04/11/2021

 = 45UDT!#&D$0

*(+#;&<\3QQ c#(+#@-#,

<Y

●8h00:  Phiên toàn thể Hội nghị khoa học Trường ĐHKHTN năm 2021 (Giảng đường tầng 7, Nhà T5).

 

●13h30 BGH dự Hội nghị cán bộ chủ chốt lấy

phiếu tín nhiệm bổ sung Đảng ủy viên.

  Thành phần:  theo giấy triệu tập (Hội trường

tầng 7, nhà T5).

●14h30 Họp Đảng ủy Trường (Hội trường tầng

7, nhà T5).

 

Thứ sáu

05/11/2021

 

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.