Thông báo hoãn tổ chức Lễ kỉ niệm 65 năm truyền thống Khoa Hóa học

 


Kính gửi: Các thế hệ cán bộ và sinh viên Khoa Hóa học,

Trong Thông báo ngày 20/10/2021, Lễ kỉ niệm 65 năm truyền thống Khoa Hóa học được dự kiến tổ chức tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum vào 9h00 ngày 21/11/2021 (chủ nhật). Tuy nhiên, những ngày gần đây dịch Covid 19 có chiều hướng diễn biến phức tạp, khó lường. Để đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch, Ban tổ chức rất lấy làm tiếc phải quyết định tạm dừng tổ chức Lễ kỉ niệm dự kiến ngày 21/11/2021. Ban tổ chức sẽ sớm cập nhật và thông tin chi tiết về thời gian và hình thức tổ chức Lễ kỉ niệm.

Các hoạt động đón tiếp các thế hệ cán bộ và sinh viên về thăm lại Ngôi nhà chung 19 Lê Thánh Tông nhân dịp 65 năm truyền thống Khoa Hóa học vẫn được duy trì đến hết năm 2021 trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Thông tin chi tiết xin liên hệ TS. Nguyễn Văn Thức (điện thoại: 0942568599).

Thông tin về các hoạt động chào mừng 65 năm truyền thống Khoa Hóa học liên tục được cập nhật tại:

            https://www.chemvnu.edu.vn/

https://www.facebook.com/HoahocLeThanhTong

https://www.youtube.com/channel/UC9Ndncy-IAYSiSuvDc73x2A

Ban tổ chức xin trân trọng thông báo và mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông của các thế hệ cán bộ và sinh viên.

Trân trọng./.

TM. Ban Tổ chức

PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc

Trưởng Khoa Hóa học