LỊCH CÔNG TÁC TỪ 10/01 – 14/01/2022

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 10/01/2022 – 14/01/2022

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

10/01/2022

● 8h00: Các BM/PTN sinh hoạt thường kỳ (trực tuyến).

● 9h00: Họp Chi ủy, Ban lãnh đạo Khoa (Phòng Hội thảo).

● 9h30: Ban lãnh đạo Khoa họp với Trưởng các Bộ môn/PTN về công tác đào tạo ĐH. Mời PGS. Nguyễn Xuân Viết, các trợ lý đào tạo ĐH cùng dự (Phòng Hội thảo).


● 14h00:  TK họp về xây dựng định mức KT-KT cho CTĐT (P. 301, nhà T1).

Thứ ba

11/01/2022● 14h00:  TK họp Đảng ủy Trường (P. 301, nhà T1).

Thứ tư

12/01/2022

 

 

Thứ năm

13/01/2022

 

 

Thứ sáu

14/01/2022

● 8h30:  TK dự lễ trao bằng Tiến sĩ (Hội trường tầng 7, nhà T5).

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19 và đăng kí test Covid định kì.

- Đề nghị các thầy, cô có đề tài hoàn thành đóng góp cho Khoa.

- Các thầy/cô có môn dạy HK1 nộp ngay điểm GK-TX lên PĐT. Điểm cuối kì nộp cho GV Khoa hoặc nộp PĐT trước ngày 23/1/2022.