LỊCH CÔNG TÁC TỪ 02/05 – 08/05/2022

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 02/05/2022 – 08/05/2022

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

02/05/2022

Nghỉ bù ngày L 30/4/2022 và 1/5/2022

Thứ ba

03/05/2022

Thứ tư

04/05/2022

●8h30: PTK. Nguyễn Thị Cẩm Hà và tổ công tác dự khóa tập huấn về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT (Giảng đường lớn tầng 7, nhà T5) (cả ngày)

 

●8h30: PTK. Đào Sỹ Đức họp chuẩn bị tư vấn tuyển sinh tại ĐHBKHN (P. 301, nhà T1)

 

●13h30:PTK. Phạm Văn Phong họp Hội đồng chấm báo cáo NCKH sinh viên cấp Trường (P. 421 và sảnh tầng 1, nhà T1)

 

●20h00: Họp Chi ủy, BLĐ Khoa về công tác cán bộ và chuẩn bị công tác rà soát, bổ sung quy hoạch (trực tuyến).

Thứ năm

05/05/2022

●8h30: PTK. Nguyễn Thị Cẩm Hà và tổ công tác dự khóa tập huấn về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT (P. 416, nhà T1) (cả ngày).

 

Thứ sáu

06/05/2022

●8h30: PTK. Nguyễn Thị Cẩm Hà và tổ công tác dự khóa tập huấn về bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ GD&ĐT (P. 416, nhà T1) (cả ngày).

 

●8h30: TK và PTK. Phạm Văn Phong dự phiên toàn thể Hội nghị khoa học sinh viên Trường ĐHKHTN năm 2022 (Giảng đường lớn tầng 7, nhà T5).

 

Thứ bảy

07/05/2022

Thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020-2025

 

●8h30: Bước 1:  Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị cấp 2 (lần 1)

Thành phần: Chi ủy, BLĐ Khoa

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

●10h00: Bước 2:  Hội nghị cán bộ chủ chốt

Thành phần: Chi ủy, BLĐ Khoa, Chủ tịch công đoàn Khoa, Bí thư CĐCB và Bí thư LCĐ (nếu là viên chức), Trưởng, Phó trưởng đơn vị cấp 3.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

●11h00: Bước 3:  Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị cấp 2 mở rộng

 Thành phần: Chi ủy, BLĐ Khoa, Chủ tịch công đoàn Khoa, Bí thư CĐCB và Bí thư LCĐ (nếu là viên chức), Trưởng đơn vị cấp 3.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

●11h30: Bước 4:  Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị cấp 2 (lần 2)

Thành phần: Chi ủy, BLĐ Khoa

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

Chủ nhật

08/05/2022

●7h30: PTK. Đào Sỹ Đức dự tư vấn tuyển sinh tại Trường ĐHBKHN (cả ngày).

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.