LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/07 – 08/07/2022

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 04/07/2022 – 08/07/2022

 

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

04/07/2022

 

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

●8h45: Họp Chi ủy

●9h00: Họp Chi bộ.

●9h45: Họp chấm điểm tổng kết cuối năm

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

Thành phần: Chi ủy, BLĐ Khoa, Chủ tịch

công đoàn, Bí thư CĐCB .Mời các thầy, cô

Trưởng đơn vị cùng dự

 

Thứ ba

05/07/2022

 

 

Thứ tư

06/07/2022

●9h00: Hội nghị VC, NLĐ và Tổng kết năm

học 2021-2022

Địa điểm: Giảng đường 2.

 

 

Thứ năm

08/07/2022

 

 

Thứ sáu

09/07/2022

 

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.