LỊCH CÔNG TÁC TỪ 17/04– 21/04/2023

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 17/04/2023 – 21/04/2023

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

17/04/2023

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

●9h00: TK. Nguyễn Minh Ngọc  và PTK. Đào Sỹ Đức họp về CTĐT của Trường (p. 301, nhà T1).

Mời Trưởng các Bộ môn/Phòng Thí nghiệm cùng dự.

 

Thứ ba

18/04/2023

 

 

Thứ tư

19/04/2023

●8h30: PTK. Mạc Đình Hùng dự họp tại  Phòng 301, nhà T1, Trường ĐHKHTN.

 

Thứ năm

20/04/2023

 

 

Thứ sáu

21/04/2023

 

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.