LỊCH CÔNG TÁC TỪ 15/05 – 19/05/2023

 

  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 15/05/2023 – 19/05/2023

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

15/05/2023

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

●8h30: Họp Chi bộ thường kỳ tháng 5/2023. Đề nghị các đ/c đảng viên tham dự đầy đủ, đúng giờ.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

●10h00: BLĐ khoa làm việc với lãnh đạo các Bộ môn/Phòng Thí nghiệm về công tác Đào tạo.

Địa điểm: Phòng Hội thảo.

 

Thứ ba

16/05/2023

 

 

Thứ tư

17/05/2023

 

 

Thứ năm

18/05/2023

 

 

Thứ sáu

19/05/2023

 

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.