LỊCH CÔNG TÁC TỪ 22/05 – 26/05/2023

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 22/05/2023 – 26/05/2023

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

22/05/2023

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

 

 

Thứ ba

23/05/2023

 

 

Thứ tư

24/05/2023

 

 

Thứ năm

25/05/2023

●9h30: Hội nghị đại biểu bầu Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2023-2028 (Hội trường tầng 7, nhà T5). Đề nghị các thầy cô thuộc thành phần triệu tập tham dự đầy đủ, đúng giờ.

 

Thứ sáu

26/05/2023

●8h30: TK họp Hội nghị chuyên đề của Đảng ủy Trường năm 2023 (P. 418, nhà T1)

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.