LỊCH CÔNG TÁC TỪ 29/05 – 02/06/2023

 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 29/05/2023 – 02/06/2023

Thứ / ngày

Sáng

Chiều/Tối

Thứ hai

29/05/2023

●8h00: Các BM, PTN sinh hoạt thường kỳ.

 

 

Thứ ba

30/05/2023

 

 

Thứ tư

31/05/2023

 

 

Thứ năm

01/05/2023

 

●16h00: TK, PTK. Đào Sỹ Đức, PTK. Nguyễn Văn Thức dự họp Hội đồng Tuyển sinh , Lãnh đạo các Điểm thi tuyển sinh THPT Chuyên (mời PGS. Nguyễn Văn Hà, ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh cùng dự).

Địa điểm: P. 418 nhà T1.

Thứ sáu

02/05/2023

 

 

 

Ghi chú:

- Các thầy cô lưu ý thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch Covid 19.

- Các BM/PTN tổ chức đánh giá Khoá luận tốt nghiệp của SV khoá QH.2019.T, chấm/đánh giá Niên luận của sinh viên khoá QH.2020.T, hoàn thiện Hồ sơ và nộp bản mềm (Khoá luận, Tóm tắt Khoá luận và tập hợp Tóm tắt Khoá luận) về khoa qua CN. Vũ Quốc Hoàng, nộp Điểm Khoá luận/Niên luận về khoa qua ThS. Lương Thị Mỹ Hạnh trước ngày 04/6/2023